Kalite Mevzuatı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalite Yönergesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Yönergesi
Yükseköğretim Kalite Kurulu İtiraz ve Şikayet Yönergesi
Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar

Politikalarımız

Temel Değerlerimiz

YÖKAK

Hızlı Erişim