Anket Çalışmaları

Üniversitemiz tarafından verilen hizmetlerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ışığında iyileştirme çalışmaları yapılabilmek için süreçte öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve dış paydaşlara yönelik anket çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Aşağıda ilgili anketlere ve sonuçlar yer almaktadır. 

15/03/2021-26/03/2021 tarihleri arasında yapılan Öğrenci Memnuniyet Anketi ve Sonuçları

15/03/2021-26/03/2021 tarihleri arasında yapılan Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve Sonuçları

15/03/2021-26/03/2021 tarihleri arasında yapılan İdari Personel Memnuniyet Anketi ve Sonuçları

15/03/2021-26/03/2021 tarihleri arasında yapılan Dış Paydaş Anketi ve Sonuçları

2023-2027 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Misyon, Vizyon ve Temel Değerler belirlemeye yönelik yapmış olduğumuz anket ve sonuçları.

Politikalarımız

Temel Değerlerimiz

YÖKAK

Hızlı Erişim