Politika Belgeleri Hazırlama Toplantıları Yapıldı

Üniversitemiz, kurum içerisinde Kalite Güvence Sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını hızla yürütüyor. Bu kapsamda 19-20-21 Nisan 2022 tarihlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hidayet AKMAN başkanlığında “Politika Belgeleri Hazırlama Toplantıları” gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında oluşturan taslak politika belgeleri web sayfamızda yayımlanmıştır. İlgili belgeler iç ve dış paydaş görüşleri çerçevesinde revize edilerek son hali oluşturulacaktır. 

Politikalarımız

Temel Değerlerimiz

YÖKAK

Hızlı Erişim